Center za tolmačenje in prevodoslovje na Havajih

Center za tolmačenje in prevodoslovje (CTIS) je bil ustanovljen leta 1988 na Univerzi na Havajih v Manoi, deluje pa v okviru tamkajšnje fakultete za jezike, jezikoslovje in literaturo. Center je poleg 5 drugih ustanov v Združenih državah Amerike edina ustanova, ki trenutno podeljuje certifikate s področja tolmačenja in prevajanja. Poleg tega je CITS ena od dveh ameriških ustanov, ki ponujata izobraževanje v mandarinščini, kitajščini in japonščini. Trenutno v okviru centra v poletnih mesecih potekajo šesttedenska intenzivna izobraževanja, na koncu pa udeleženci, ki so izobraževanje uspešno zaključili, pridobijo certifikat.

1.2.11 21:03

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen