Prevajalci za več jezikov

Človek, ki ima zelo razvito jezikovno inteligenco, se lahko hitro nauči veliko jezikov, še posebej take, ki spadajo v isto jezikovno skupino. Zato ima veliko prevajalcev pod svoje sposobnosti lahko naštetih več jezikov, saj jih lahko prevaja v svoj materni jezik. Prevajalec, ki dobro pozna vsaj dva romanska jezika, se bo tudi ostalih romanskih jezikov dobro in hitro naučil. Tako lahko prevajalci širijo svoje delovno področje in posledično dobijo več naročil, saj so bolj vsestranski. Svoje znanje in besedni zaklad širijo tako, da prebirajo dnevni tisk in literaturo v izvornih jezikih, se izobražujejo na različnih področjih in utrjejo svoje znanje.

28.1.11 09:37

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen